İlimiz merkez Sav Köyü Harmanyeri civarı mevkiinde bulunan tapunun 19 pafta , 1817 ,2024 ,2291 ,2292, 2293 ,2294, 2295, 2296 ,2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2313, 2314, 2315, 2316, 2344, 2345, 2346, 4406, 4607, 4608, 4609 ve 4610 nolu parsellerin 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Ve 19 maddesine göre İmar Uygulamasına tabi tutulmasına , bu uygulamanın 11 nolu düzenleme sahası olarak ilan edilmesine, bu parsellerin siciline düzenlemeye tabi tutulduğuna dair şerhin konulmasına , parselasyon planı ve düzenleme ile ilgili evrakların onaylanarak 05.09.2018 tarihinden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde bi ay süre ile askıya çıkarılmıştır.