İlimiz merkez Sav Köyü Kaymakçı yeri civarı mevkiinde bulunan tapunun 3 pafta, 662,663,664,665,667 ve 6080 nolu parsellerin 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Ve 19 maddesine göre İmar Uygulamasına tabi tutulmasına , bu uygulamanın 12 nolu düzenleme sahası olarak ilan edilmesine , bu parsellerin siciline düzenlemeye tabi tutulduğuna dair şerhin konulmasına , parselasyon planı ve düzenleme ile ilgili evrakların onaylanarak 05.09.2018 tarihinden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde bi ay süre ile askıya çıkarılmıştır.