Isparta İli, Sav Belediyesi, Çalışma alanının mevcut yerleşim yerinin düzensiz oluşu, gerekli nüfus ihtiyaçlarını karşılayamaması, arsa sıkıntısının giderilmesi ve planlı bir yerleşim talebi üzerine Düğün Salonu ve Çevresi için 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı M25-A-23-C paftası ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı M25-A-23-C-2-D ve M25-A-23-C-2-C paftaları ve Plan Gerekçe Raporu hazırlanmıştır, PİN: NİP-32473615 ve PİN: UİP-32867369 numaraları ile revizyon imar planının onaylanmasına, yapılan oylama sonucu oy çokluğu ile karar verilerek, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 01/02/2021 tarih ve 02/13 karar nolu meclis kararı ile onanmıştır. 08.02.2021 tarihinden itibaren Belediyemiz Fen İşleri Biriminde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.