İlimiz Merkez Sav Kasabası 07.11.2017 tasdik tarihli revizyon imar planına göre; M25a24d1d İmar paftasında bulunan Tapunun 3902-3903-3904-3905-3906-3907-3908 ve 5442 numaralı parsellerde (ekli tahdit krokisindeki sınırlar dahilinde) 3194 sayılı imar kanununun 18. ve 19. Maddelerine göre imar uygulamasına tabii tutulmasına, bu parsellerin sicillerine düzenlemeye tabii tutulduğuna dair şerhin konulmasına, imar adaları içerisinde kalan ve kapanan 3 adet kadastro ve imar yolunun tamamının amacı dahilinde Düzenleme Ortaklık Payına düşülmesine, bu uygulamanın 15 nolu düzenleme bölgesi olarak ilan edilmesine, Parselasyon Planı ve düzenleme ile ilgili evrakların onanmasına, 18.03.2020 tarihinden itibaren;
Belediyemiz Fen İşleri Birimi İlan Panosunda 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.