AKDENİZ Elektrik Dağıtım A.Ş. Isparta İl Müdürlüğü’nün talepleri doğrultusunda K.D.K.Ç.A alanı olarak belirlenen bölgenin enerji ihtiyacını karşılamak için Fatih Mahallesinde M25-A-23-D-4-A, M25-A-23-D-4-B, M25-A-23-D-4-C, M25-A-23-D-3-A paftasında 553235-554020-554135-553050 dikey ve 4181225-4181090-4180565-4180595 yatay koordinatları arasında kalan bölgeyi içine alan ekli krokide yerleri verilen 549 Sokak ile 528 Sokak kesişiminin kuzeydoğusuna ve 0 ada 6712 parselin (565 Sokak ve 58. Cadde kesişiminin) güneydoğusuna 2 adet (20,00 mt x 20,00 mt ebatlarında) ve 177 ada 1 parselin güneybatı köşesine (5,00 mt x 20,00 mt ebatlarında), 175 ada 3 parselin kuzeydoğu köşesine (5,00 mt x 20,00 mt ebatlarında), 179 ada 3 parselin kuzeybatı köşesine (5,00 mt x 20,00 mt ebatlarında), 169 ada 4 parselin kuzeydoğusunda (5,00 mt x 20,00 mt ebatlarında), 168 ada 9 parselin kuzeybatı köşesine (5,00 mt x 20,00 mt ebatlarında) ve 171 ada 8 parselin kuzeybatı köşesine (5,00 mt x 20,00 mt ebatlarında) olmak üzere 6 adet, toplamda da 8 adet trafo alanı olarak belirlenmesi yönünde 1/1000 ölçekli uygulama ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması istenmiş olup konuyla ilgili incelemeler ve çalışmalar tamamlanmış ekli krokide AKDENİZ Elektrik Dağıtım A.Ş. onayı alınmış ve UİP-32823016 nolu işlem numarası alınmış ve mecliste onaylanması hususunda uygun görülerek 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesine göre onanmasına toplantıya katılan üyelerin oy çokluğuyla karar verilerek 01/03/2021 tarih ve 03/16 karar nolu meclis kararı ile onanmıştır. 01.03.2021 tarihinden itibaren Belediyemiz Fen İşleri Biriminde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.