Sav (Isparta) Belediyesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı M25-A-23-C ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı M25-A-23-C-3-A paftasında, 4181100-4181300 dikey ve 556300-556500 yatay koordinatlar arasında kalan alanda Belediye’nin talebi doğrultusunda 233 ada 1 nolu ve 234 ada 1 nolu parsellerde bulunan Sosyal Tesis Alanı’nın Yençok:Serbest olan yapılaşma şartı Yençok:5 KAT olarak düzenlenmiştir, PİN: NİP-32682535 ve PİN: UİP-32825915 numaraları ile imar planı değişikliğinin onaylanmasına, yapılan oylama sonucu oybirliği ile karar verildi, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 01/03/2021 tarih ve 03/17 karar nolu meclis kararı ile onanmıştır. 08.03.2021 tarihinden itibaren Belediyemiz Fen İşleri Biriminde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.