Sav(Isparta) Belediyesi 54.Cadde ve Sungurlar Sokak Arası için 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı M25-A-23-C paftası ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı M25-A-23-C-2-C, M25-A-23-C-2-D, M25-A-23-C-3-A ve M25-A-23-C-3-B paftalarında, 4181200-4181600 dikey ve 556500-556900 yatay koordinatlar arasında kalan alanda Revizyon İmar Planı Düzenlenmesi NİP: 32485405 ve UİP-32794051 plan işlem numaraları ile plan değişikliğinin onaylanmasına, yapılan oylama sonucu oy çokluğu ile onaylanmasına karar verildi, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 05/07/2021 tarih ve 07/33 karar nolu meclis kararı ile onanmıştır. 07.07.2021 tarihinden itibaren Belediyemiz Fen İşleri Biriminde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.