Sav(Isparta) Belediyesi Sabcıdere Cami ve Çevresi için 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı M25-A-23-C paftası ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı M25-A-23-C-2-C paftasında, 4181700-4181900 dikey ve 556800-557100 yatay koordinatlar arasında kalan alanda Revizyon İmar Planı Düzenlenmesi NİP-32012662 ve UİP-32170270plan işlem numaraları ile plan değişikliğinin onaylanmasına, yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile onaylanmasına karar verildi, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 05/07/2021 tarih ve 07/34 karar nolu meclis kararı ile onanmıştır. 07.07.2021 tarihinden itibaren Belediyemiz Fen İşleri Biriminde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.