Isparta İli Merkez Sav Belediyesi, M25A-23-C-4-C imar paftası 187 ada 5 parsel ve çevresini kapsamaktadır. Çalışma alanında 3194 Sayılı İmar Kanununa göre 18.madde uygulamasının yapılmasıyla imar parselleri oluşturulmuştur. Arazi üzerinde 18.madde imar uygulamasına göre yol açıktır. 18.madde uygulamasına uyularak imar düzenlemesi yapılmıştır.Bu plan değişikliği Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin Madde 26.6(b) “Yolların kaydırılmasında, mülkiyet ve yapılaşma durumu dikkate alınır” maddesi dikkate alınarak hazırlanmıştır.
NİP-32908396 ve UİP-32790606 plan işlem numaraları ile plan değişikliğinin onaylanmasına, yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile onaylanmasına karar verildi, 06/09/2021 tarih ve 09/40 karar nolu meclis kararı ile onanmıştır. 09.09.2021 tarihinden itibaren Belediyemiz Fen İşleri Biriminde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.