Sav (Isparta) Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı M25-A-23-D-4-B paftasında, 4180700-4180800 dikey ve 553700-553800 yatay koordinatlar arasında kalan alanda 177 ada 1 parselde bulunan trafo alanı , ilgilinin talebi doğrultusunda 4180700-4180900 dikey ve 553600-553800 yatay koordinatlar arasında kalan alanda bulunan 178 ada 3 parselde yeniden düzenlenmiştir.
UİP-32456861 plan işlem numaraları ile plan değişikliğinin onaylanmasına, yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile onaylanmasına karar verildi, 06/09/2021 tarih ve 09/41 karar nolu meclis kararı ile onanmıştır. 09.09.2021 tarihinden itibaren Belediyemiz Fen İşleri Biriminde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.