Sav (Isparta) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı M25-A-23-C-3-A paftasında, 556320-556430 yatay ve 4181150-4181270 dikey koordinatlar arasında kalan 233/1 ve 234/1 parsellerin bulunduğu alanda; alan kullanımının verimini artırabilmek adına alan içerisinde bulunan 7 metrelik yol kaldırılmış ve fonksiyonları aynı olan sosyal tesis alanları tek bir adada düzenlenmiştir.
UİP-32620662 plan işlem numaraları ile plan değişikliği, yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile onaylanmasına karar verildi, 06/09/2021 tarih ve 09/44 karar nolu meclis kararı ile onanmıştır. 09.09.2021 tarihinden itibaren Belediyemiz Fen İşleri Biriminde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.