Isparta İli Merkez Sav Belediyesi, M25-A-24-D-1-D ve M25-A-23-C-2-C paftalarında yer almakta ve 4924 parsel ve çevresini kapsamaktadır. Mevcut imar planı incelendiğinde 4924 parselin güneyinde doğu-batı istikametinde 10 m genişliğinde yol bulunmaktadır. Yapılan plan değişikliğinde 10 m lik yolun 4924 parsel güneyindeki kısmı kaldırılmış olup doğu istikametindeki devamı ise 7 m olarak yeniden düzenlenmiştir. 572 m² artan konut yoğunluğunu karşılamak amacıyla 170 m² park alanı artırılarak yoğunluk ve donatı hesabı dengesi korunarak düzenleme yapılmıştır.İmar Planı Düzenlemesinin yapılması 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) fıkrası uyarınca 07/03/2022 tarih ve 03/19 karar nolu meclis kararı ile onanmıştır.
15.03.2022 tarihinden itibaren Belediyemiz Fen İşleri Biriminde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.