Isparta İli Merkez Sav Belediyesi, M25-A-23-D-4-B paftasında yer almakta ve 178 ada 3 parseli kapsamaktadır. Akdeniz Elektrik Anonim Şirketinin 28.03.2022 tarih ve 347 sayılı yazısına istinaden mevcut imar planında 178 ada 3 parselin kuzey batısında Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine ait trafo alanında, mevcutta parsel sahibine ait trafo bulunması sebebi ile Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine ait trafo alanı 11 m doğuya taşınarak plan değişikliği yapılmıştır. İmar Planı Düzenlemesinin yapılması 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) fıkrası uyarınca 04/04/2022 tarih ve 04/24 karar nolu meclis kararı ile onanmıştır.
18.04.2022 tarihinden itibaren Belediyemiz Fen İşleri Biriminde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.