Isparta ili Merkez ilçesi Sav Belediyesi Fatih Mahallesi Harman Yeri – Çakmaklık Mevki çevresini kapsamaktadır. Çalışma alanı M25-A-23-C-4-B, M25-A-23-C-4-A paftalarında yer almaktadır. Planlama alanı 7 (70.534 m2) hektardır.
Çalışma alanı, M25-A-23-C-4-B, M25-A-23-C-4-A paftalarında yer almakta ve Fatih Mahallesi Harman Yeri – Çakmaklık Mevki çevresini kapsamaktadır. Mevcut imar planı incelendiğinde çalışma alanında bulunan 60 metrelik karayolunun sav kasabasının girişindeki kavşak bölümünde bulunan refüj alanlarının imar planı ile uyuşmadığı görülmektedir. Yapılan halihazır ölçümleri ve Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü’nün E.10097279- 754/807219 sayı ve 28.04.2022 tarihli yazısında verilen kavşak projesi doğrultusunda mevcut kavşak durumu imar planlarına işlenerek plan değişikliği yapılmıştır.
Plan Notları:
Çalışma alanında park alanlarında 100 m² ye kadar Ticari Tesis yapımı ve ruhsat verme işlemlerinde belediye yetkilidir.
İmar Planı Düzenlemesinin yapılması 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) fıkrası uyarınca 01/08/2022 tarih ve 08/42 nolu meclis kararı ile onanmıştır.
11.08.2022 tarihinden itibaren Belediyemiz Fen İşleri Biriminde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.