Isparta İli Merkez İlçesi Sav Belediyesi 01/08/2022 tarih 08/43 sayılı meclis kararına istinaden TOKİ ile yapılan görüşmeler neticesinde, Toplu Konut Alanının E=1.20 ve Yençok= 12.50 m olarak belirlenen yapılaşma şartlarının emsalde bir değişiklik olmadan yüksekliğin TOKİ’nin belirlemiş olduğu standartlara uygun olarak İmar Planı Düzenlemesinin yapılması 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) fıkrası uyarınca 05/09/2022 tarih ve 09/51 nolu meclis kararı ile onanmıştır.
09.09.2022 tarihinden itibaren Belediyemiz Fen İşleri Biriminde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.