Isparta İli Merkez ilçesi, Sav Belediyesi sınırları içerisinde 4546, 4860 parseller ve çevresinde M25-A-23-C-2-B ve M25-A-23-C-2-C paftalarında yer almaktadır.
Çalışma alanı içerisinde kalan alanda 4546, 4860 parseller ve çevresi incelendiğinde eğim açısından yüksek bir bölge olduğu, zamanında bu bölgede plan hazırlanırken yolların eğime dik yönde geçirildiği, bu doğrultuda bu yolun açılma şansının olmadığı ve olası bir afet yangın durumunda müdahale şansının olmadığı, açılsa bile belediyeye yüksek maliyetler doğuracağından ve 4860 parsel malikinin evinin bir kısmının yolda kalması mağduriyetinin giderilmesi amacıyla yaya yolu kapatılarak plan değişikliği yapılmıştır. Artan yoğunluğa karşılık olarak 6509 parselde park alanı önerilmiştir.
İmar Planı Düzenlemesinin yapılması 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) fıkrası uyarınca 03/10/2022 tarih ve 10/52 nolu meclis kararı ile onanmıştır.
05.10.2022 tarihinden itibaren Belediyemiz Fen İşleri Biriminde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.