Beldemizde yer alan 07.12.2018 tarih ve 12/24 sayılı Belediye Meclis Sayılı Kararı ile onaylan Mahalle sınırlarının Mekânsal Adres Kayıt Sistemine (MAKS) işlenmesi sırasında sınır uyuşmazlıkları yaşanmış olup seçim kütüklerinde vatandaşların adreslerinde hatalar oluşmuş ve bu hatalar sonucu seçmenlerin oy kullanacağı muhtarlıklarda yaşanan sorunların giderilmesine ilişkin hazırlanan Onaylı Sav Belediyesine komşu sınırlarında değişiklik olmaksızın Beldemizde yer alan Aşağı Mahalle, Yukarı Mahalle ve Fatih Mahallesi muhtarlarının görüş ve beyanları neticesinde sınırların daha önceki seçim kütüğü sınırlarına uygun şekilde düzenlenerek ekte verilen mahalle sınırlarını gösterir 1/25.000 ölçekli haritalar 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) fıkrası uyarınca 06.02.2023 tarih ve 02/12 nolu meclis kararı ile onanmıştır.
08.02.2023 tarihinden itibaren Belediyemiz Fen İşleri Biriminde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.