İlimiz Merkez Sav Kasabası 07.11.2017 tasdik tarihli imar planına göre M25A-23C-2D imar paftasında iskan sahasında bulunan, tapunun 11, 12 ve19 paftalar, sav kasabası 1746-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1777-1778-1779-1780-1789-1790-1819-1820-1880-2292-4974 ve 4975 nolu parsellerin 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Ve 19. Maddesine göre imar uygulamasına tabii tutulmasına ve 13 nolu düzeneme bölgesi olarak ilan edilmesine, bu parsellerin sicillerine düzenlemeye tabii tutulduğuna dair şerhin konulmasına parselasyon planı ve düzenleme ile ilgili evrakların onaylanarak 02.05.2019 tarihinden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.