POTANSİYEL ÜRÜN VEYA HİZMET ALICISI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nezdinde veri sorumlusu sıfatına haiz Sav Belediyesi olarak Potansiyel Ürün Veya Hizmet Alıcısı sıfatı nedeniyle Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında, kişisel Verilerinizin işlenmesi konusunda Potansiyel Ürün Veya Hizmet Alıcısı Aydınlatma Metni ayrıntılı ve anlaşılır anlatılmış ve tarafımca söz konusu bu bilgilendirme metni okunmuştur. Sav Belediyesi olarak şirket bünyesinde bulunan şahsıma ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat kapsamında öngörülen düzenlemelere tabi olduğunu biliyorum. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarımla ilgili olarak gerekli bilgiyi alabilmem için: Potansiyel Ürün Veya Hizmet Alıcısı Aydınlatma Metninin bir suretini teslim aldığımı ve okuduğumu, Sav Belediye Başkanlığı Kişisel Verilerin Korunması Politikasını okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ederim. Açık rızaya ilişkin irademin değişmesi halinde ise 6698 sayılı Kanunun tarafıma tanımış olduğu açık rızamı geri alma hakkımın da bilincindeyim. Potansiyel Ürün Veya Hizmet Alıcısı Aydınlatma Metnini ayrıntılı olarak okudum ve açık rızam vardır.
POTANSİYEL ÜRÜN VEYA HİZMET ALICISI AYDINLATMA METNİ VERİ SORUMLUSU
Veri Sorumlusu: Sav Belediye Başkanlığı (Bundan sonra “Sav Belediyesi” olarak anılacaktır.) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili veri sahiplerini bilgilendirmek amacıyla Aydınlatma Metinlerini hazırladık. Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi; dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu ile iletebilirsiniz.
1.1.Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?
Faaliyetlerimiz ve istihdam amaçlarımız kapsamında siz Potansiyel Ürün Veya Hizmet Alıcısı İçin aşağıda yer alan verilerini toplamaktayız:
FATURALANDIRMA İŞLEMLERİ, GENEL DİLEKÇE, BANKA OPERASYON TAKİBİ,
İşlenen Kişisel Veriler ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler İşleme Amaçları
Ad Soyad, Tc Kimlik No, E-Posta Adresi, İletişim Adresi, Fatura- Senet çek Bilgileri, Sipariş Bilgisi, İşlem Bilgisi (İade, Sipariş, Değişiklik, İptal) Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Basılı Kayıt, Dijital Kayıt Vasıtasıyla Kısmen Veya Tamamen Otomatik Yolla İşleme Yöntemiyle Toplanmaktadır.
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, SAV BELEDİYESİ tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Sözleşmenin Kurulması Veya İfası İçin Kişisel Verinin İşlenmesinin Gerekli Olması
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı kayıt, dijital kayıt vasıtasıyla kısmen veya tamamen otomatik yolla işleme yöntemiyle toplanmaktadır.
Tanıtım, pazarlama ve kampanyalar bilgilendirmeleri işlenen kişisel veriler ve özel nitelikli
Kişisel veriler işleme amaçları
Ad soyad, e-posta adresi, iletişim adresi reklam/kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi ilgili kişinin açık rızası
Kişisel verileri toplama yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı kayıt, dijital kayıt vasıtasıyla kısmen veya tamamen otomatik yolla işleme yöntemiyle toplanmaktadır.
RESMİ GELEN EVRAK İşlenen Kişisel Veriler ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler İşleme Amaçları
E-Posta Adresi, İletişim Adresi, İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Malvarlığı Bilgileri, Ad Soyad, Tc Kimlik No, Doğum Yeri, İletişim Numarası, Kayıtlı Elektronik Posta Adresi (Kep), Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Doğum Tarihi, Medeni Hali, Anne – Baba Adı Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
kişisel verileriniz, sav belediyesi tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta kvkk’nın 5’inci maddesinde belirtilen; hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Kanunlarda açıkça öngörülmesi
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı kayıt, dijital kayıt vasıtasıyla kısmen veya tamamen otomatik yolla işleme yöntemiyle toplanmaktadır.
1.2.Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?
Kişisel verileriniz, Faaliyetlerimiz ve istihdam amaçlarımız kapsamında aşağıda yer alan verileri aktarmaktayız.(Aktarım yapılmaması durumunda ilgili bölüm boş çıkmaktadır.)
Aktarılan Kişisel Veriler Yurtiçinde Aktarılan Alıcı/Alıcı Grupları
HUKUKİ İŞLEM YETKİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI
Kişisel verilerin aktarılmasının amaçları
Kişisel verileriniz, sav belediyesi tarafından yukarıda belirtilen alıcı/alıcı gruplarına, başta kvkk’nın 5’inci maddesinde belirtilen; hukuki sebeplerine dayanılarak aktarılmaktadır. Yazılımlar ve/veya sunucular (e‐posta veri tabanı, web, dosya paylaşım ms office yazılımları, portal, crm, erp) aracılığıyla aktarılmaktadır.
Kişisel verilerin aktarılmasında yöntem ve zamanlama
Kişisel verileriniz, talep halinde olmak üzere hukuki işlem ile aktarılabilecektir.
Aktarılan kişisel veriler yurtiçinde aktarılan alıcı/alıcı grupları
Finans yetkili kamu kurum ve kuruluşları
Kişisel verilerin aktarılmasının amaçları
Kişisel verileriniz, sav belediyesi tarafından yukarıda belirtilen alıcı/alıcı gruplarına, başta kvkk’nın 5’inci maddesinde belirtilen; hukuki sebeplerine dayanılarak aktarılmaktadır. Yazılımlar ve/veya sunucular (e‐posta veri tabanı, web, dosya paylaşım ms office yazılımları, portal, crm, erp) aracılığıyla aktarılmaktadır.
Kişisel verilerin aktarılmasında yöntem ve zamanlama
Kişisel verileriniz, talep halinde olmak üzere finans ile aktarılabilecektir.
Aktarılan kişisel veriler yurtiçinde aktarılan alıcı/alıcı grupları
Kimlik gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, yetkili kamu kurum ve kuruluşları
Kişisel verilerin aktarılmasının amaçları
Kişisel verileriniz, sav belediyesi tarafından yukarıda belirtilen alıcı/alıcı gruplarına, başta kvkk’nın 5’inci maddesinde belirtilen; hukuki sebeplerine dayanılarak aktarılmaktadır. Yazılımlar ve/veya sunucular (e‐posta veri tabanı, web, dosya paylaşım ms office yazılımları, portal, crm, erp) aracılığıyla aktarılmaktadır. Yazılımlar ve/veya sunucular (e‐posta veri tabanı, web, dosya paylaşım msoffice yazılımları, portal, crm, erp) aracılığıyla aktarılmaktadır., yazılımlar ve/veya sunucular (e‐posta veri tabanı, web, dosya paylaşım ms office yazılımları, portal, crm, erp) aracılığıyla aktarılmaktadır.
Kişisel verilerin aktarılmasında yöntem ve zamanlama
Kişisel verileriniz, talep halinde, aylık olarak olmak üzere kimlik ile aktarılabilecektir.
Aktarılan kişisel veriler yurtiçinde aktarılan alıcı/alıcı grupları
İletişim yetkili kamu kurum ve kuruluşları
Kişisel verilerin aktarılmasının amaçları
Kişisel verileriniz, sav belediyesi tarafından yukarıda belirtilen alıcı/alıcı gruplarına, başta kvkk’nın 5’inci maddesinde belirtilen; hukuki sebeplerine dayanılarak aktarılmaktadır. Yazılımlar ve/veya sunucular (e‐posta veri tabanı, web, dosya paylaşım ms office yazılımları, portal, crm, erp) aracılığıyla aktarılmaktadır., yazılımlar ve/veya sunucular (e‐posta veri tabanı, web, dosya paylaşım ms office yazılımları, portal, crm, erp) aracılığıyla aktarılmaktadır.
Kişisel verilerin aktarılmasında yöntem ve zamanlama
Kişisel verileriniz, talep halinde olmak üzere iletişim ile aktarılabilecektir.
Aktarılan kişisel veriler yurtiçinde aktarılan alıcı/alıcı grupları
Müşteri işlem gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, yetkili kamu kurum ve kuruluşları
Kişisel verilerin aktarılmasının amaçları
Kişisel verileriniz, Sav Belediyesi tarafından yukarıda belirtilen alıcı/alıcı gruplarına, başta kvkk’nın 5’inci maddesinde belirtilen; hukuki sebeplerine dayanılarak aktarılmaktadır. Yazılımlar ve/veya sunucular (e‐posta veri tabanı, web,dosya paylaşım ms office yazılımları, portal, crm, erp) aracılığıyla aktarılmaktadır.
Kişisel verilerin aktarılmasında yöntem ve zamanlama
Kişisel verileriniz, aylık olarak olmak üzere müşteri işlem ile aktarılabilecektir.
1.3.kişisel verileriniz ne kadar süre ile saklanır?
Kurum, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre Boyunca saklamaktadır. Kurum tarafından belirlenen saklama, imha ve periyodik imha süreleri aşağıda belirtilmiştir:
Verinin Kaynağı Saklama Süresi İmha Süresi
Resmi gelen evrak, Genel dilekçe, Faturalandırma ve Banka operasyon takibi 10 yıl saklama süresinin bitimi veya imha sebebine göre hemen silinmekte/yok edilmekte Tanıtım, pazarlama ve kampanyalar bilgilendirmeleri 5 yıl saklama süresinin bitimi veya imha sebebine göre hemen silinmekte/yok edilmekte
1.3.ilgili kişi olarak haklarınız nelerdir?
KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak; Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
1.5.Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?
Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz ilgili kişi başvuru formu aracılığıyla; ıslak imzalı ve kimlik fotokopisi ile aşağı mah. 52 cd. No:2 merkez / Isparta adresine göndererek, geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte sav belediye başkanlığı’na bizzat başvurarak, mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp info@sav.bel.tr adresine e-posta gönderilerek, kayıtlı elektronik posta (kep) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle savbelediyesi@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek, Sav Belediye Başkanlığı’na iletebilirsiniz. Veri sorumlusuna başvuru usul ve esasları hakkında tebliğ uyarınca, ilgili kişinin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. Kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.İlgili kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekaletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.
1.6.Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?
Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere İlgili Kişi Başvuru Formunda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.