3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi Gereği Metruk Binaların Yıkımı