07/11/2017 tarih 11/27 sayılı Meclis kararı ile onanan Revizyon İmar planı, 28/11/2017 tarihin de Belediyemiz Fen işleri Müdürlüğünde 1(bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.