Kasabamız Akdeniz Bölgesi’ndeki Göller Yöresi’nin güller diyarı Isparta iline bağlı bir kasabadır. Isparta-Antalya yolu üzerinde olan kasabamızın Isparta şehir merkezine uzaklığı 8 km’dir. Tatlı suyu, temiz havası, bol yeşilliği ve mütevazi halkıyla sırtı Davraz Dağına dayalı kasabamız güzel Anadolu’muzun her güzellik bakımından mümbit bir parçasıdır. Isparta merkeze olan uzaklığımız 8 km olması itibariyle, şehre irtibatımız ilin herhangi bir mahallesinden farksızdır. Bunun yanında ilin herhangi bir mahallesi olmadığımızdan dolayı şehirleşmenin getirdiği olumsuzluklardan kasabamız etkilenmemektedir.

Kasabamızın adı resmi kayıtlara göre Savköy Kasabası (Belediyesi) olmakla beraber herkes tarafından kabul gören ve yaygın olarak kullanılan ismi Sav Kasabası, Sav Belediyesi veya kısaca Sav’dır. 3 Mahalleden oluşan kasabamız belediyelik olma hakkını 1971 yılında kazanmıştır. Mahalleleri isim sırasına göre: Aşağı Mahalle, Fatih Mahallesi ve Yukarı Mahalle’dir.

1990 ve 2000 yılları genel nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfus sayısı sırasıyla 3.174 ve 3.294’tür. Bu sayım sonuçlarına göre 1990 ile 2000 yılları arasında Sav’daki nüfus artış oranı %3,78’dir. Bu oran Başbakanlığa bağlı Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı aynı yıl aralığı ülke nüfus artış oranına (%18,3) bakıldığında gayet küçük bir değerdedir.

Isparta eski mebuslarından Böcüzade Süleyman Sami’nin Isparta Tarihi adlı eserinde o zamanın Savköy’ü tanıtılırken şu ifadelere yer verilmektedir:
“Sav köyü, Davras’ın eteklerinde olup bol suyu vardır. Sebzecilik, meyvacılık ve kerestecilikle geçinirler. Eskiden donluk ve kefenlik bezler dokunur ve Antalya’ya kadar gönderilirdi. Bu köyün evleri diğerlerinden daha düzgün ve düzenlidir. İnsanları uzun boylu, iri yapılı, dayanıklı ve çok gayretli kimselerdir.”

3810+Nüfus
8KmIsparta Merkeze Olan Uzaklık
1049MRakım