3 gün süre ile askıda kalacaktır bu süre içerisinde itirazlar kabul edilmektedir.