İlimiz Merkez Sav Kasabası 07.11.2017 tasdik tarihli imar planına göre M25A-23C-2D/34 imar paftasında iskan sahasında bulunan, tapunun 11, 12, 29N.2B ve 29Ö.1A paftalar, sav kasabası 1819-1820-1879-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2179-2180-2181-2182-2183-2196-2201-2202-2203-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2285-2288-2289-2290-2291-5827-5828-5829-5993-5994-5995 nolu parseller 26.11.2019 tarih ve 31 sayılı encümen kararı ile imar uygulamasına tabii tutulmuş ve 14 nolu düzenleme bölgesi olarak ilan edilmiş olup parselasyon planı ve düzenleme işlerine ait belgeler onaylanıp yürürlüğe girmiştir. 29.11.2019 tarihinden itibaren Belediyemiz Fen işlerinde Biriminde bir ay askıya çıkarılmıştır. 30.12.2019 tarihinde askı süresi dolmuş olup indirilmiştir. Askı süresinde 4 adet itiraz dilekçesi verilmiş olup, itirazlar belediye encümenince değerlendirilmiştir. 11.02.2020 tarih 23 sayılı Encümen Kararıyla uygulamaya yapılan itirazların kısmen kabulüne kısmen reddine karar verilmiştir. Değişiklik yapılan uygulama 14.02.2020 tarihinden itibaren Belediyemiz Fen İşleri Biriminde 1 ay askı süresiyle askıya çıkarılmıştır.
İş bu tutanak tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.