Isparta İli Merkez Sav Belediyesi, M25A-23-C-2-C imar paftası 215 ada 13 parsel ve çevresindeki alanda; parsellerin sahibinin aynı kişi olması, ev üzerinden geçen yolun mülkiyet durumu ve eğime göre, 107 ada ve çevresi için ev üzerinden geçen yolun mülkiyet durumu ve eğime göre Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin Madde 26.6(b) “Yolların kaydırılmasında, mülkiyet ve yapılaşma durumu dikkate alınır” maddesi dikkate alınarak hazırlanmıştır.
İlgili plan değişikliği, yapılan oylama sonucunda oyçokluğu ile onaylanmasına karar verilerek 06/12/2021 tarih ve 12/55 karar nolu meclis kararı ile onanmıştır. 16.12.2021 tarihinden itibaren Belediyemiz Fen İşleri Biriminde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.