Isparta İli Merkez Sav Belediyesi, 17 paftasında yer almakta ve 0 ada, 4112 parseli ve çevresini kapsamaktadır. Mevcut imar planı incelendiğinde 4112 parselin yol ve konut alanında kaldığı görülmektedir. Yapılan plan değişikliğinde 4112 parselin batısında bulunan yol (Ayan Sokak) mevcut yol dikkate alınarak batıya kaydırılmıştır. Yol düzenlemesi yapılırken Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Madde 6.fıkra b) bendinde yer alan ; ‘‘Yolların kaydırılmasında, mülkiyet ve yapılaşma durumu dikkate alınır.’’ Maddesi dikkate alınmıştır. Yapılan değişiklikte konut yoğunluğu düşürülmüştür.
İmar Planı Düzenlemesinin yapılması 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) fıkrası uyarınca 06/06/2022 tarih ve 06/34 nolu meclis kararı ile onanmıştır.
10.06.2022 tarihinden itibaren Belediyemiz Fen İşleri Biriminde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.