Isparta ili Merkez ilçesi Sav Belediyesi Karayolu çevresini kapsamaktadır. Çalışma alanı M25-A-22-C-2-C, M25-A-22-C-3-B, M25-A-23-D-1-D, M25-A-23-D-1-C, M25-A-23-D-4-A, M25-A-23-D-4-B, M25-A-23-D-2-C, M25-A-23-D-2-D, M25-A-23-D-3-A, M25-A-23-D-3-B, M25-A-23-C-4-A, M25-A-23-C-4-B, M25-A-23-C-4-C, M25-A-23-C-4-D, M25-A-23-D-3-C, M25-D-03-A-2-B, M25-D-03-B-1-A, M25-D-03-B-1-B paftalarında yer almaktadır. Planlama alanı 85,8 (858.596 m2) hektardır.
Çalışma alanı, M25-A-22-C-2-C, M25-A-22-C-3-B, M25-A-23-D-1-D, M25-A-23-D-1-C, M25-A-23-D-4-A, M25-A-23-D-4-B, M25-A-23-D-2-C, M25-A-23-D-2-D, M25-A-23-D-3-A, M25-A-23-D-3-B, M25-A-23-C-4-A, M25-A-23-C-4-B, M25-A-23-C-4-C, M25-A-23-C-4-D, M25-A-23-D-3-C, M25-D-03-A-2-B, M25-D-03-B-1-A, M25-D-03-B-1-B paftalarında yer almaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü’nün E.80695572- 752.99 /877916 sayı ve 18.07.2022 tarihli yazısı ekinde gönderilen Karayolu Kamulaştırma Sınırının işlenmesi sonucu mevcut imar planı ile uyuşmayan bölgelerde kamulaştırma hattı işlenerek düzenleme yapılmıştır. Düzenleme sonucu karayolu çevresinde buluna servis yolları ulaşım bağlantılarında oluşan sorunları kaldırmak amaçlı düzenlemeler yapılmıştır.
Plan Notları:
Karayoluna cepheli Konut ve Konut-Ticaret(TİCK) Alanlarında arada servis yolu olsa bile servis yolu dikkate alınmaksızın alt katlar Ticari yapılabilir.
İmar Planı Düzenlemesinin yapılması 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) fıkrası uyarınca 01/08/2022 tarih ve 08/41 nolu meclis kararı ile onanmıştır.
11.08.2022 tarihinden itibaren Belediyemiz Fen İşleri Biriminde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.