Isparta İli Merkez İlçesi Sav Belediyesi Toplu Konut Alanı (TOKİ) Revizyon İmar Planı Fatih Mahallesi Çakmaklık Mevkiinde M25-A-23-C-4-B, M25-A-23-C-4-C, M25-A-23-C-4-D, M25-D-03-B-1-A, M25-D-03-B-1-B paftalarında yer almaktadır. Çalışma alanı 45,3 (453.570) Ha alanı kapsamaktadır. Beldede yaşayan vatandaşların ekonomik şartları konut yapmalarına müsait olmaması ve yapılan Toplu Konutların vatandaşların bütçe imkanları dahilinde olmasından dolayı belediyeye gelen Toplu Konut yapılması için gerekli dilekçe ve gerekse söz ile taleplerinin karşılanması amaçlanmıştır. Revizyon İmar Planı çalışması Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile yapılan yazışma ve görüşmeler doğrultusunda planlama çalışması yapılmıştır. Toplu Konut Alanının yapılaşma şartı E=1.20 ve Yençok=12.50 olarak belirlenmiştir. Mevcut imar planında Toplu Konut Alanı çevresinde bulunan sanayi ve depolama alanlarının yerleşim için daha ferah ve uygun bir yaşama ortamı oluşturulması amacıyla fonksiyon değişikliği yapılmıştır. Çalışma alanında ulaşımda oluşabilecek aksaklık ve problemleri engellemek amacıyla ulaşım bağlantıları düzenlenmiştir.
İmar Planı Düzenlemesinin yapılması 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) fıkrası uyarınca 01/08/2022 tarih ve 08/43 nolu meclis kararı ile onanmıştır.
11.08.2022 tarihinden itibaren Belediyemiz Fen İşleri Biriminde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.