Isparta İli Merkez İlçesi Sav Kasabası M25-A-23-C-4-D, M25-A-23-C-4-C, M25-D-03-B-1-A, M25-D-03-B-1-B, M25-A-23-D-2-D, M25-A-23-D-3-A, M25-A-23-D-4-D, M25-A-23-D-4-C ve M25-A-23-D-3-D paftalarında yer almaktadır. Devlet Su İleri Genel Müdürlüğü 18. Bölge Müdürlüğü’nün E-91248848-7548[754]-1415365 sayı ve bila tarihli yazısı ekinde gönderilen dere yataklarına ait güzergâhların işlenmesi sonucu mevcut imar planı ile uyuşmayan bölgelerde dere güzergâhları işlenerek düzenleme yapılmıştır. Düzenleme sonucu dere güzergâhları çevresine temizlik ve bakım-onarım için her iki sahilinden yollar önerilmiş olup ulaşım bağlantılarında oluşan sorunları kaldırmak amaçlı düzenlemeler yapılarak plan değişikliği yapılmıştır.

İmar Planı Değişikliği 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) fıkrası uyarınca 07/11/2022 tarih ve 11/55 nolu meclis kararı ile onanmıştır.

09.11.2022 tarihinden itibaren Belediyemiz Fen İşleri Biriminde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.