Isparta ili Merkez ilçesi Sav Belediyesi Aşağı Mahalle 288, 307 Numaralı sokaklar ve çevresini kapsamaktadır. Çalışma alanı M25-A-23-C-2-C imar paftasında olup, 1 adet hâlihazırda yer almaktadır. Planlama alanı 0,2 Ha (2210 m2) dır. Çalışma alanı, M25-A-23-C-2-C paftasında yer almaktadır.
Sav Belediyesi Aşağı Mahalle 288, 307 numaralı sokaklar ve çevresinde doğalgaz altyapı çalışma faaliyetlerinin yapılabilmesi amacıyla Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği Madde 26: (6b) ‘Yolların kaydırılmasında, mülkiyet ve yapılaşma durumu dikkate alınır.’ maddesi gereğince mevcut yapılaşmalar ve mülkiyet dikkate alınarak yol düzenlemesi yapılmıştır.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) fıkrası uyarınca 06.02.2023 tarih ve 02/13 nolu meclis kararı ile onanmıştır.

08.02.2023 tarihinden itibaren Belediyemiz Fen İşleri Biriminde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.