Isparta ili Merkez ilçesi Sav Belediyesi imar planı sınırları içerisinde yer alan Devlet Su İşleri Dere güzergâhlarının Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 18. Bölge Müdürlüğü’nün yazısına istinaden 2. Etap olarak İmar Planına işlemesi ve dere güzergâhları çevresinde ulaşım bağlantılarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) fıkrası uyarınca 06.03.2023 tarih ve 03/15 nolu meclis kararı ile onanmıştır.
13.03.2023 tarihinden itibaren Belediyemiz Fen İşleri Biriminde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.