Isparta ili Merkez ilçesi Sav Belediyesi imar planı sınırları içerisinde yer alan 6342 parsel ve çevresinde yer alan Sağlık Tesis Alanın 215847283 sayı 18.05.2023 tarihli Isparta Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün yazısına istinaden Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan imar planı çalışmasının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) fıkrası uyarınca 05.06.2023 tarih ve 06/23 nolu meclis kararı ile onanmıştır.
12.06.2023 tarihinden itibaren Belediyemiz Fen İşleri Biriminde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.